social media

info@aveks.com

info@aveks.com

REFRAKTERLER

TEMEL

• Manyezit Tuğla
• Manyezit Krom Tuğla
• Direkt Bağlı Manyezit Krom Tuğla
• Manyezit Karbon Tuğla
• Manyezit Harçlar
• Manyezit dövme harcı
• Manyezit Püskürtme Harcı
• Manyezit püskürtme harçlar

DOLOMİT

• Dolomit Tuğla
• Dolomitik Harçlar

ŞAMOT & YÜKSEK ALÜMİNA

Şamot ve Yüksek Alümina Tuğlalar
Seramik Bağlı kullanıma hazır Şamot ve Yüksek Alümina Harçlar
Şamot ve Yüksek Alümina Plastik Dövme Harçlar
Şamot ve Yüksek Alümina Refrakter Betonlar
İzolasyon Betonları
Düşük Çimentolu Yüksek Alüminalı Betonlar
Kok Fırını Püskürtme Hamir Harçları
Kok Fırını Tamir Harçları
Çok Düşük Çimentolu Betonlar
Genel Amaçlı Betonlar
İzolasyon Betonları

SİLİKA

Silika Tuğla
Silika Harçlar
Silika Dövme Harcı

AKIŞ KONTROLÜ

Sürgü Sistemi Refrakterleri
Gaz Üfleme Sistemi Refrakterleri
Tandiş Refrakterleri
Seviye Kontrol Malzemeleri

ÖZEL REFRAKTERLER

•  Silisyum Karbür
•  Silisyum Karbür Tuğla
•  Zirkon Tuğla

İNDÜKSİYON OCAĞI ANA KAPLAMALARI

Nötr Astar
Bazik Astar
Asidik Astar

REFRAKTER HAMMADDELER

MANYEZİT:

Pişmiş Manyezit
Fused Manyezit

GRAFİT:

Pul Grafit
Amorf Grafit

SPİNELLER:

Sinterlenmiş Spinel Hammaddeler
Ergitilmiş Spinel Hammaddeler

ALÜMİNA:

Döner Fırın Boksit Hammadde
Dikey Fırın Boksit Hammadde
Ergitilmiş Yüksek Kalite Alumina Hammadde
Ergitilmiş 2.Kalite Alümina Hammadde
Sinter Mullit Hammadde

ALÜMİNA-SİLİKAT:

Sinterlenmiş Şamot Hammadde
Sinterlenmiş Kaolen Hammadde
Refrakterlik Silisyum Karbür
Ark Ocağı Döküm Deliği Kumları