social media

info@aveks.com

info@aveks.com

KALİTE POLİTİKASI

Çalışanlarımız, aşağıdaki hedeflere ulaşmak adına müşteri odaklı bir yaklaşımla takım ruhu içinde çalışırlar;

Müşteri memnuniyetimizi artırmak.

Kaynaklarımızı daha verimli kullanmak.

Hizmet verdiğimiz pazar payımızı artırmak ve genişletmek için sürekli çalışmak.

Çalışanlarımızın yetkinlik ve yeteneklerini sürekli geliştirmek.

Bu amaçlar ile, sürekli olarak sürdürülen ve iyileştirilen ISO 9001:2008 ve OHSAS 18001:2007 Kalite Yönetim Sistemi Standartlarının gerekliliklerini yerine getiriyoruz.

İSG POLİTİKAMIZ

AVEKS İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş. insanı en değerli varlık olarak kabul eder, her türlü kaza ve yaralanmayı önlemek için güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı oluşturmayı amaçlar. İş sağlığı ve güvenliği standartlarına koşulsuz uyar, çalışanlarımızı sağlıkları , yaralanma ve hastalıkların önlenmesi için azami özen göstermeleri konusunda motive ederiz.

Yürürlükteki İSG mevzuatlarına ve tarafımızca kabul edildiğini beyan ettiğimiz diğer güvenlik prosedürlerine özenle uyuyoruz. İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi kapsamında performansımızı sürekli iyileştiriyoruz.

Çalışanlar için güvenli bir çalışma ortamı sağlamak esas olup bunun için ilgili bir sistem kurulmuştur.

Müşteriler için depoya girişinden çıkışına kadar kullanılan tüm ürün, makine ve ekipmanlar kimyasal ve fiziksel tehlikeleri açısından değerlendirilmekte ve onaylanan prosedürlere göre tüm operasyonları gerçekleştirilmektedir.

Bilgilendirme ve eğitim programlarımız sayesinde çalışanlarımıza gerekli iş sağlığı ve güvenliği becerileri kazandırılıp bununla birlikte kişisel farkındalıklarının artması sağlanır.

İş sağlığı ve güvenliği kültürünü her zaman güçlendirmeyi hedefleyen yötenimiz ile işbirliği içinde çalışıyoruz

ÇEVRE POLİTİKAMIZ

AVEKS İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş olarak “Dünyaya Saygılı” vizyonumuz çerçevesinde faaliyetlerimizde çevreye duyarlı olmaya azami özen göstermekteyiz.

Gelecek nesillere yaşanabilir bir çevre bırakmak için çevresel performansımızı sürekli iyileştirme bilinciyle hareket ediyoruz.Depomuzda yürütülen operasyonlarda elektrikli yükleme makinelerini kullanarak, kaynak (kağıt, kartuş vb.) tüketimini azaltmak için süreçlerimizi dijital platformlara taşıyarak , Ofis ve operasyonlarımızda oluşan atıkların mevzuata uygun olarak yok edilmesini sağlayarak ve geri dönüşüm planları geliştirerek çevreye ve doğaya saygılı örnek bir kuruluş olmayı hedefliyoruz.